Skip to content

好校爸 Posts

[升小概念大碟] 隨意叩門(原曲:陳奕迅-隨意門)

要落奧運 唔係掛 我仲要落 太古城這段角力行程緊湊每日五間越來越趕 出尖沙咀令人太累叩到北角 先再叩東區若有學位多 不要迫我去誇區沒寄望叮噹 給我指引考拔萃 如叩門 好想考到first choice要…

[阿囡小一上學記] (二十四) 校長:談知識與閱讀

終於有時間整理返之前家長講座既資料。今次又輪到曹校長主講,延續返佢上一次講既「8大逆轉人生既能力」。成個講座內容同上次一樣豐富,係度只係節錄兩個主題:知識與閱讀。 談知識 何謂知識?校長話宜家俾個金礦…

[阿囡小一上學記] (二十二) 中文默書之那來的自信

開學初既時侯同阿囡溫默書都幾勞氣,因為阿囡化功大法既功力不容小覷。唔經唔覺已經去到第四學段,又已經係唔知第幾次中文默書。 臨默書之前既weekend一朝早諗住叫阿囡開始溫,點知阿囡忽然信心爆棚話已經識…

一週年

我係一個好悶既人,一個好典型既港產「乖學生」。 細個有人問我個夢想係咩,我會答:「讀好啲書,搵份好工」。當然,人大左就知道,呢個世界係唔會有人覺得自己果份工係「好工」。 做左幾年野,又有人問我有咩夢想…