Skip to content

Category: 陸慶濤

陸慶濤簡介會2017

保良局陸慶濤小學(又稱LHT)係將軍澳既直資小學,小學部既學生可以全部直升保良局羅氏基金中學。佢地攪既簡介會都幾特別 – 唔係個個有份聽,家長報完名後要抽籤抽中先有得去,而且個簡介會同時會…