Skip to content

Tag: 小一簡介會

陸慶濤簡介會2017

保良局陸慶濤小學(又稱LHT)係將軍澳既直資小學,小學部既學生可以全部直升保良局羅氏基金中學。佢地攪既簡介會都幾特別 – 唔係個個有份聽,家長報完名後要抽籤抽中先有得去,而且個簡介會同時會…

優才簡介會2017

第一次聽優才書院呢間學校個名就諗起x-men套戲入面professor X起果間學校,諗住佢地淨係教d有「特異功能」既兒童: 不過聽完簡介會,原來又唔係咁woh。 係咪一定要係資優先讀得? 其實優才唔…

播道簡介會2017

簡介會大大話話都有去左十個八個,若論最富娛樂性既一定要數播道。點解?唔係因為有豐富學生表現節目,而係校長近乎棟篤笑既學校簡介。 盧校長定林校長? 成個播道簡介會基本上係盧偉成校長既個人talk sho…

音小簡介會2017

音小(全名國際基督教優質音樂中學暨小學)每年都係打響直私小學面試頭炮既學校;無論簡介會、面試到出offer佢地都係第一個。由於阿囡鐘意音樂,所以亳不猶豫報左名去聽佢地既簡介會。 簡介會係一個星期五既晚…